Muzyka i fotografia fascynowały go od wczesnej młodości i niemal jednocześnie poznawał  ich tajemnice. Pierwszym instrumentem, na  którym uczył się grać był akordeon. Uczęszczając do technikum fotochemicznego uczył się fotografii i grał w szkolnym zespole na kontrabasie. Sam wywoływał swoje pierwsze czarno - białe zdjęcia w przedpokoju przekształcanym w nocy
na ciemnię fotograficzną. Po ukończeniu szkoły przez krótki okres czasu drukował swoje zdjęcia z Teatru TV w tygodnikach "FILM"
i "EKRAN", oraz zilustrował około 300 fotografiami podręcznik dla pielęgniarek Danuty Wejroch „Praca instrumentariuszki” wydany
przez Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich  w roku 1963.
                                                                       

Zmiany kulturowo – obyczajowe lat 60, w których to młodzi zaczęli narzucać starszemu pokoleniu modę, styl bycia i życia, a nie odwrotnie, dotarły też do Polski. I tu, mimo niechęci decydentów i moralizatorów "rock and roll" przeobraził się w jeden
z największych fenomenów kulturowych drugiej połowy 20 wieku. Wprawdzie niezbędne były kamuflaże i słowo  rock and roll ,  kojarzone z zachodnią subkulturą, moralną degrengoladą i huligaństwem, zastępowane było przez: big beat, mocne uderzenie  i muzykę młodzieżową.
         

            

_______
RETURN______

______________________________________________________________________________________

SiteMAP | GoToSlawek | FineARTS | MOVIES | PhotoGALLERY | and my LETTERS... | FAVOURITES |
COPYRIGHTS | SOURCES and AUTHORS | PRIVACY

 

Copyright © 2002 and my Letters... All rights reserved