wrzesień, 2001 roku!
     
 
TAMTEGO PRZEKLĘTEGO WTORKU. 
Od pewnego czasu ten list czekał na wysłanie do Was i nagle zdażył się tamten "przeklęty wtorek". Zniszczono dwa wspaniałe budynki oraz zabito kilka tysięcy ludzi,  którzy w nich pracowali.
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


About this Web Site
| Sources and Authors | Favourites | FineArts | Movies | PhotoGallery | Copyrights |and my Letters...| GotoSlawek | inEnglish

Copyright © 2002 and my Letters... All rights reserved