Wrzesień, 2003r.
  
 
Polska KUCHNIA,
w/g Lecha.
Slowo mazurek (mazur) ma w jezyku polskim wielorakie znaczenie. Mazurem nazywamy mieszkanca Mazowsza, ale nie tego centralnego, tylko polozonego na polnoc od stolicy. Mazurek...

to takze odmiana wrobla. Te nigdy nie zyja w miastach, wola szerokie przestrzenie. Mazurem nazywamy rowniez taniec ludowy, w zywym tempie.
                            
SHOWS (.pps):

a.
Stara kobieta 
b. J
ak zrobić pieniądze 
c.
Windows XP (po śląsku)
d.
Unia Europejska 

e.
Wakacje 2003
                    
WAKACJE 2003r.
Świątynie, palace, ruiny, Disneyland...
POWERPoint       ADOBE    HTML
               
Stan na dzień dzisiejszy
 


 

- polskie DROGI -RETURN

 
FILMY:
a. Zawsze za mało
b.
Miejsce lądowania
c.
Sierra (odyseja 2001)
d.
Gra (winieneś zobaczyć)
e.
Corrida 
f.Krótkie wakacje
g.
Pytanie o dyrekcje
h.
TańczącaTwarz
i.  Piłka nożna

             
Management COURSE
Lesson One. An eagle was sitting on a tree resting, doing nothing. A small rabbit saw the eagle and asked him, "Can I also sit like you & do nothing?"
The eagle answered: "Sure, why not." So, the rabbit sat on the ground below the eagle, and rested. All of a sudden, a fox appeared, jumped on the rabbit and ate it.
         
Management Lesson?
To be sitting and doing nothing, you must be sitting very, very high up. .
                 
        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
About this Web Site
| Sources and Authors | Favourites | FineArts | Movies | PhotoGallery | Copyrights | and my Letters... | GotoSlawek | inEnglish


Copyright © 2002 and my Letters... All rights reserved