SearchSite Map
 
 

GoToSlawek®
używa własnego domain / internetowy adres tylko w celach statystycznych o częstotliwosci odwiedzin witryny

GoToSlawek® używa formularze na których odwiedzający może być proszony o podanie danych personalnych, łącznie z nazwiskiem, adresem, numerem telefonu oraz adresem elektronicznym.
Dane podane przez odwiedzającego witrynę mają na celu zebranie informacji w zaleznosci od potrzeb odwiedzającego
.

Jeżeli wizytor zdecyduje się załączyć dane personalne, informacje które zbierzemy będą użyte w celu własciwego wykonania przez witrtyne usługi (wysłania katalogu, lub wykonania zamówienia).
GoToSlawek®
nie sprzedaje i nie wynajmuje otrzymanych informacji innym osobom i instytucjom.