Andrzej   


JA i zenek

 

 
 R
zepliński

"STRONNICZY *
"
Pan Rzepliński uważa, że nawet zwalczanie przestępstw gospodarczych
i pospolitych w „państwie totalitarnym miało również podłoże polityczne i zmierzało do terroryzowania społeczeństwa”.

 

 z Oświadczenia Rady Krajowej Żołnierzy Armii Ludowej
 

ach to moje
 
CURRICULUM VITAE
 

    
Andrzej Rzepliński,
urodziłem się w Ciechanowie, w rodzinie rolniczej. W 1964 r. ukończyłem Szkołę Podstawową nr 2 w Ciechanowie a w 1967 r. Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie.
W latach 1967-1971 już studiowałem na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Od listopada 1972 roku podjąłem studia doktoranckie z zakresu kryminologii w Instytucie Nauk Prawnych PAN
.

Od stycznia 1991 r. jestem kierownikiem Zakładu Kryminologii i Polityki Kryminalnej na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, zaś od października 1991 r. także kierownikiem Ośrodka Badań Praw Człowieka w tym Wydziale.

Znaczy to że Uniwersytet Warszawski zatrudnia mnie na czas nieoznaczony.

W okresie grudzień 1992 – kwiecień 1993 przygotowałem z trzema innymi autorami, na prośbę Prezydenta RP, projekt konstytucji RP. Prezydent powołał mnie w kwietniu 1993 r. do reprezentowania go w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. Funkcję te pełniłem w Sejmie I i II kadencji (do lipca 1995 r.).

Od 15 grudnia 1997 r. do 20 stycznia 2001 r. byłem doradcą prawnym ministra-koordynatora ds służb specjalnych, w tym w zakresie przygotowania projektu ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Od września 2000 r. jestem doradcą prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Od lutego 1997 r. jestem ekspertem Departamentu Monitoringu Praw Człowieka przy Sekretarzu Generalnym Rady Europy a od stycznia 1999 r. jestem członkiem Komitetu Bioetycznego Rady Europy.

Od października 1989 r. jestem członkiem Komitetu Helsińskiego w Polsce Od stycznia 1990 r. jestem skarbnikiem, a od września 2000 r. sekretarzem Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W Fundacji byłem lub jestem nadto współodpowiedzialny za różne programy monitorowania przestrzegania praw człowieka lub programy edukacyjne. Od grudnia 1994 roku jestem członkiem Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Federacji Helsińskiej Praw Człowieka w Wiedniu.

Od sierpnia 1971 r. jestem żonaty. Żona moja, Irena jest docentem w Instytucie Nauk Prawnych oraz profesorem Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Mamy dwie córki.
 

- Kliknij poniżej -
 


MAIL

         
 

About this Web Site | Sources and Authors | Favourites | FineArts | Movies | PhotoGallery | and my Letters...| GoToSlawek


sponsored by GoToSlawek.org


Copyright © 2002 and My Letters... All rights reserved